REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP-LEIPOLE.PL

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy sklep-leipole.pl jest własnością autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Leipole, firmy NM-D spółka cywilna zwanej dalej NM-D.

Dane firmy:

NM-D s.c.
ul. Krzywoustego 12
81-035 Gdynia
NIP 958-16-61-356
REGON 221743945
Tel: +48 58 688 87 00
E-mail: biuro@nm-d.pl

2. Sklep internetowy sklep-leipole prowadzi sprzedaż części automatyki przemysłowej za pośrednictwem internetu.

3. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.

REJESTRACJA KLIENTA

4. Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym sklep-leipole.pl należy dokonać jednorazowej rejestracji, wypełniając formularz rejestracyjny w sposób zgodny ze stanem faktycznym.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5. Klient naszej witryny ma możliwość złożenia zamówienia przez koszyk na stronie WWW lub e-mailem. Po złożeniu zamówienia internetowego Klient otrzymuje potwierdzenie pocztą elektroniczną. 

6. O zmianach statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Możliwe są następujące statusy zamówienia: 
- oczekuje – zamówienie zostało zarejestrowane w systemie sklepu, 
- potwierdzone – zamówienie potwierdzone przez obsługę sklepu i przygotowywane do wysyłki, 
- anulowane – zamówienie anulowane przez obsługę sklepu, 
- wysłane – zamówienie wysłane do Klienta.

7. Oferta naszego sklepu opiera się na zawartości naszych stanów magazynowych i ofertach handlowych od naszych dostawców. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. 
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie i zostanie uzgodniony dalszy przebieg realizacji zamówienia. W sytuacji, gdy nie jest możliwe uzgodnienie dalszego przebiegu realizacji zamówienia, SKLEP-LEIPOLE zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

8. Oferta ważna jest w momencie składania zamówienia (aktualizacja stanów magazynowych na stronach sklepu odbywa się 2 razy na dobę). Ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. SKLEP-LEIPOLE zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, usuwania towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 

9. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT, będącą jednocześnie dowodem zakupu. 

10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury i wysyłki towaru. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez:
- kontakt telefoniczny ze sklepem
- wysłanie e-mail’a na adres sklep@sklep-leipole.pl

11. Czas realizacji zamówienia.
Informacja o dostępności jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili jego wysłania. 
Gdy w zamówieniu znajdują się produkty o różnym czasie realizacji, zamówienie może zostać wysyłane w całości (tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych) lub rozbite na dostawy częściowe – sposób wysyłki jest każdorazowo uzgadniany z Klientem. W przypadku rozbicia zamówienia na dostawy częściowe, Klient jest obciążany kosztami dodatkowych dostaw.
Wszystkie terminy realizacji odnoszą się do dni roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki przez UPS. We wszystkich przypadkach ewentualnego opóźnienia w pełni informujemy klientów o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie realizacji.

12. Sposób dostarczania przesyłki.
Zamówiony towar jest dostarczany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Na indywidualne, uzasadnione życzenie klienta istnieje opcja wysłki towaru za pośrednictwem innej firmy kurierskiej.

13. Koszt przesyłki.
Koszt przesyłki ustalany jest na podstawie aktualnego cennika UPS i widoczny podczas składania zamówienia na platformie sklepu.

14. Klient może wybrać następujące formy płatności:
- przelewem na konto – przedpłatą,
- przy odbiorze – gotówką,
- za pobraniem u kuriera - gotówką (kwota do 1000zł brutto),

 

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

15. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu uiszczenia należności przez Kupującego.

GWARANCJA I REKLAMACJE

16. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. 

17. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

18. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym. Zwracany towar należy odesłać do nas na swój koszt. W przesyłce musi znajdować się kopia dowodu zakupu.
NIE MA MOŻLIWOŚCI ZWROTU TOWARU, JEŚLI KLIENT NIE POSIADA ORYGINAŁU DOWODU ZAKUPU.
Po stwierdzeniu przez Sprzedającego, że wszystkie w/w warunki zostały spełnione, wysłana zostaje do Kupującego faktura korygująca, którą należy podpisać i odesłać do Sprzedającego. W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego podpisanej faktury korygującej zwrócony zostaje koszt widniejący na dowodzie zakupu. Zwroty należności pomniejszone o ewentualne koszty wcześniejszej wysyłki towaru do Klienta dokonywane są przelewem na wskazane konto lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Kwota na przekazie pocztowym zostaje pomniejszona o koszt nadania przekazu.

19. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Jednocześnie informujemy, że każdy produkt poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT. Jeśli do paczki nie została dołożona karta gwarancyjna, oznacza to, że takowej producent nie wystawia i wtedy podstawą gwarancji jest faktura. Dokument ten traktowany jest jako podstawa ewentualnej naprawy gwarancyjnej.

20. Postępowanie reklamacyjne.
- Konsument ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dokonanego zakupu.
- SKLEP-LEIPOLE dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
- Reklamowany towar należy odesłać do nas na swój koszt.
- Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
- Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać kopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji i kartę gwarancyjną, jeśli taka została dołączona do produktu.
- Reklamacje, które nie zawierają powyższych elementów nie podlegają rozpatrzeniu.
O wyniku obsługi gwarancyjnej poinformujemy pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Jeśli gwarancja zostanie uznana, koszt przesyłek pokrywa SKLEP-LEIPOLE. Jeżeli gwarancja nie zostanie uznana koszt przesyłek pokrywa Klient. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21. Polityka prywatności.
Klient w momencie składania zamówienia wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez SKLEP-LEIPOLE.pl, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, a w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
Osobiste dane, adresy oraz inne dane Klienta będą przetwarzane tylko do celu realizacji zamówienia, transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
SKLEP-LEIPOLE zapewnia poufność wszelkich danych przechowywanych w bazie. Oznacza to, że dane Klienta, które mogą znaleźć się w posiadaniu pracowników firmy NM-D podczas wykonywania czynności związanych z obsługą Klienta, nie będą udostępniane i przekazywane osobom trzecim.

22. Materiały reklamowe, zdjęcia produktów są własnością producentów.

23. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od rzeczywistości (przede wszystkim kolorystycznie) ze względu na różne właściwości i konfigurację aparatów. Niezgodność rzeczywistego wyglądu towaru ze zdjęciem na stronie sklepu nie może stanowić podstawy reklamacji.


24. SKLEP-LEIPOLE nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na osobie lub na rzeczy wynikające z użytkowania zakupionego asortymentu.

25. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez SKLEP-LEIPOLE z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny SKLEP-LEIPOLE w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

26. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.